Vinterförvaring 23

Vinterförvaring 23
Medlem i WMY

Du som inte är betalande WMY-medlem med båtplats i marinan kommer att få ett sk vintermedlemsskap och därmed ett eget medlemsnr/kundnr.

Detta medlemsnummer använder du vid bokning av datum för båtlyft (torrsättning/sjösättning) hos Marine Support (www.marinesupportab.com/bokning).

Kontaktuppgifter

Båtuppgifter

Båttyp

Vinterel
Av och påmastning inkl förvaring
Du kan lägga till en kommentar under denna text.