Test av organisationsschema

WMY hamnförening
 • Styrelsen
  • Admingruppen
   • Medlems & båtregister
   • Ekonomi & fakturering
  • Teknikgruppen
   • Nätverk, Wifi & kameror Anläggning, el och vatten
  • Trivselgruppen
   • Klubbstugan Aktiviteter
  • Marknadsgrupoen
   • Hemsida Marknadsföring
  • Miljögruppen
   • Miljöstation Miljöfrågor
WMY hamnförening
 • Årsmötet
  • Styrelsen
   • Admingruppen
    • Medlems & båtregister
    • Ekonomi & fakturering
   • Teknikgruppen
    • Nätverk, Wifi & kameror Anläggning, el och vatten
   • Trivselgruppen
    • Klubbstugan Aktiviteter
   • Marknadsgrupoen
    • Hemsida Marknadsföring
   • Miljögruppen
    • Miljöstation Miljöfrågor