Formulärs test

Kontaktuppgifter


Båtuppgifter

Inkl badbrygga och peke

fot

m
m

Vinterförvaring

kr
Kostnad för båtlyft, ev av/påmastning o vinterel tillkommer enligt nedan. Pris baserat på angivet medlemskap
kr
Kostnad: kr
Torr- och sjösättning, inkl högtryckstvätt av botten
Pris: kr

Vinterel

Beställ vinterel om du vill använda el under vintern (dvs nov - mars). Avser el för frostvakt, fläkt, laddning av batterier samt arbeten ombord. Inte för att värma båten!

Märk din elkabel med ditt och båtens namn. Märkningen skall sitta på kabeln vid elskåpet.

Omärkta kablar och de som ej beställt vinterel kommer att kopplas bort ur elskåpen innan de låses för vintern (november - mars).


Totalt: