WMY Hamnförening Wallhamn Marina
Nyhetsbrev - September 2020
Hej alla WMY-are!

Nu är vi inne i september och vi kan summera sommaren. Denna sommar har inte varit lik någon annan, men vi som har ett båtliv kan vara glada för att vi kunnat vara ute på havet och njuta av vår vackra skärgård, även om vi i år inte fick ta oss utomlands. I mitten av augusti släppte dock Danmark på restriktionerna för oss att resa in i landet, vilket för många var ett positivt besked.

Boka vinterplats

I år har vi infört en ny rutin där alla som vill ha sin båt på hamnplanen i vinter skall boka plats. Således om du ännu ej bokat vinterplats så uppmanas du att snarast och senast den 30 september göra din bokning, detta gör du via vårt formulär som finns på hemsidan.

Om du inte gör detta finns risken att du inte får plats på hamnplan i år.

Bokning av torrsättning gör du som tidigare på Marine Supports hemsida.

Vi har valt denna ordning för att underlätta Administrativa gruppens arbete och att vi erbjuder vinterplats till utomstående. Vi har marknadsfört detta med annonser både i tidningar och på Blocket. I skrivande stund har vi 20 utomstående anmälda. Det kan givetvis bli fler men hitintills har vår marknadsföring givit gott resultat och vi får ett extra tillskott till kassan.

Arbetsdagar

Vi märker av att vi missat några arbetsdagar då ogräset frodas, ett antal bommar har inte blivit ersatta/lagade, servicehuset inte färdigmålat, bryggornas ramper behöver tvättas, mm.

Boka in dessa dagar:

Lördagen den 26 september
Söndagen den 11 oktober
Lördagen 7 november

Styrelsen har diskuterat hur vi kan genomföra en arbetsdag, där vi följer alla rekommendationer och föreskrifter.

Som det verkar idag kommer vi, vid första arbetsdagen den 26 september, att koncentrera oss på att lägga kraften på att städa upp och snygga till i hamnen.

Alla som har för avsikt att delta uppmanar vi att ta med egen mat med dryck och då gärna något som ej behöver värmas i mikrovågsugnen, vi vill undvika trängsel i klubbstugan. Anmäl dig på vår hemsida.

G-bryggan

Bryggan är nu borttagen och ankarstenarna är upplockade och lagda på land. WMY har informerat Länsstyrelsen via ett mail där vi även skickade med ett foto som bevis på att bryggan är borttagen.

Bryggan är till salu och vi har annonserat på Blocket och några har visat intresse men vi har inte kommit till något avslut ännu.

Du får gärna hjälpa till och marknadsföra den, där längden är 65 m och bredden är 3 m, den är reparerad 2018 och är i gott skick.

Frågor och intressenter ombeds kontakta ordförande Jan-Peder Eliasson via mail: ordforande@wmy.se eller per mobil 0703-240510.

Artikel i lokaltidningen om Wallhamn Marina, vår hamn

Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun hade sammanträde den 26 augusti. Vår hamn var då uppe på dagordningen och ett antal ledamöter uttalade sig kring hamnen. Tyvärr var ett flertal uttalanden/inlägg på mötet direkt felaktiga.

I den artikel som Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust skrev därefter kommenterades mötet och ett antal felaktigheter publicerades.

Styrelsen diskuterade hur vi skulle hantera detta och kom fram till att vi inte skulle bemöta artikelns felaktigheter. Att gå in i en debatt med en tidning är dömt att misslyckas.

En enskild medlem har skrivit en insändare och skrivit bland annat om de satsningar som vi gjort i hamnen och som gynnar vår miljö.

Styrelsen har utsett vår ordförande Jan-Peder Eliasson att vara WMYs talesperson i denna fråga.

Flytvästar i klubbhuset

Det är mycket glädjande att de flytvästar som vi har hängt upp i klubbhuset har kommit till användning.

Det är Båtunionen som har skänkt flytvästarna och vi hoppas att de kommer att vara generösa även nästa år och att vi då blir tilldelade västar som passar våra yngre båtentusiaster.

 

 

Tillsammans skapar vi en säker, trygg och trivsam hamn!

 

Jan-Peder

Ordförande i WMY

WMY Hamnförening
Modifiera din prenumeration    |    Läs online