Påminnelse – arbetsdag den 26 september

Så var det dags för höstens första arbetsdag. Vi samlas vid klubbstugan  kl 10.00 nu på söndag den 26 september.

Anmäl ditt deltagande här >> Arbetsdag 26 september – anmälan om deltagande. Är du osäker på om du anmält dig så kan du se  – vilka som anmält sig här

Bland de arbeten som behöver göras är:

Röjning av sly, både på hamnplanen och mot berget
Omflyttning av bommar och trailers
Plocka skräp
Ställa i ordning stöttor
Samla ihop skrot

Medtag gärna röjsåg, bågsåg, sekatör.

Nu kan du boka vinterförvaring

WMY Hamnförening erbjuder såväl medlemmar som utomstående båtägare vindskyddad förvaring utomhus på låst, inhägnad och kamerabevakad plats.

– Vinterförvaring för båtar upp till ca 60fot / 30 ton.
– Förvaring med eller utan masten på.
– Tillgång till el och vatten – stöttor ingår.

Båtlyft/torrsättning/sjösättning sköts av vår samarbetspartner Marine Support AB.

Boka vinterförvaring direkt på hemsidan

Fyll i formuläret här. Formuläret räknar ut uppskattad kostnad. Du kommer att få en bokningsbekräftelse skickad till din e-postadress inom några dagar. Här hittar du även priser för lyft, förvaring, på-avmastning mm.

Höstens arbetsdagar

Här kommer en liten påminnelse om höstens arbetsdagar. Vi samlas som vanligt vid klubbstugan kl 10.00. Mer information om arbetsdagarna kommer att publiceras vid senare tillfälle.

  • Söndag den 26 september
  • Lördag den 13 november
Samling vid klubbstugan kl 10.00

Anmäl ditt deltagande

Anmäl ditt deltagande här på hemsidan. Detta för att vi skall veta hur många som kommer vilket underlättar planering av arbeten och aktiviteter.

Anmäl  deltagande på¨arbetsdagen 26 september (anmälan senast fredag 23 september)
Anmäl ditt deltagande på arbetsdagen 13 november(anmälan senast torsdag 11 november)

Medlemsenkät 2020

Medlemsenkäten är sammanställd och här följer en grafisk redovisning av utfallet samt styrelsens kommentar till de synpunkter som medlemmarna har lämnat. Se dokument nedan.

Övervägande positiva omdömen och kommentarer har redovisats. Men det finns ett antal punkter som styrelsen kommer att arbeta med.

Sammanställning medlemsenkät 2020

 

Styrelsens kommentarer till enkät 2020

Dessa dokument finns givetvis även i Dokumentarkivet. Observera att du behöver logga in för att komma åt dem.

 

Nu är marinan öppnad för säsongen

På lördagen samlades delar av bryggruppen, tekniska gruppen och trivselgruppen för att  förbereda och öppna upp marinan.

Vatten kopplades på och slangar monterades på såväl hamnplan som på bryggorna. Elskåpen låstes upp på hamnplan.

Servicehuset öppnades och har även det vatten, liksom klubbstugan.  Trivselgruppen konstaterade att en stor del av våra tallrikar och bestick försvunnit under vintern…

Marinan vaknar till liv – på lördag kopplas vatten på!

 

Som nämndes i notisen om årets arbetsdagar samlas bryggvärdarna  kl 10.00 på lördag (27 mars) och börjar koppla på efter hand. Prioritet är att sätta på vattnet på hamnplanen och till Servicehuset.

Vattenslangarna ska hängas ut och alla kopplingar kontrolleras. I mån av tid kommer vattenslangarna att monteras på bryggorna.

Elskåpen kommer att låsas upp i samband med månadsskiftet.

Arbetsdagar 2021

Styrelsen har planerat in 4 arbetsdagar under året. Ansvariga för planering av arbetsdagarna är Svante Zetterberg och Lars-Olof Johansson

  • Söndagen den 25 april
  • Lördagen den 29 maj
  • Söndagen den 26 september
  • Lördagen den 13 november

Sista helgen i mars planeras att samla delar av teknikgruppen, bryggvärdar och trivselgruppen för att förbereda och öppna upp marinan inför säsongen. Detta innebär bl a att arbetet med att sätta på vatten och el påbörjas, och slangar monteras på bryggorna allteftersom.

Årsmöte 2021- klart att rösta!

Pga yttre omständigheter har WMY inte kunnat publicera alla nödvändiga möteshandlingar förrän nu.

Därför har vi fått skjuta fram tiden för röstning. Sista dag att rösta flyttad fram till och med den 22 mars kl 24.00.

Vi samlar all information om årsmötet på sidan Årsmöte 2021 där du hittar :

  • länkar till det digitala mötet och testmöten
  • anmälan om deltagande i årsmötet
  • röstningsformulär
  • möteshandlingar.

 

Testmöten

För dig som känner dig osäker har vi satt upp två tillfällen där du kan prova att koppla upp dig. Länkar till dessa testmöten hittar du längst ned på sidan Årsmöte 2021.

Testmöte I:  Måndag den 15 mars kl 18.00

Testmöte II: Måndag den 22 mars kl 18.00

Kallelse till årsmöte den 28 mars

 

Datum : Söndag 28 mars 2021

Tid : kl 15.00 – 17.00

Plats : Digitalt möte

Vi samlar all information om årsmötet på sidan – Årsmöte 2021. Här kommer du att hitta möteshandlingar som dagordning, kallelse,beslutsunderlag, verksamhetsberättelse osv.  Men även instruktioner(manual) för hur du kopplar upp  dig till mötet.

Anmäl ditt deltagande

Anmälan dig här: https://www.wmy.se/anmal-dig-till-arsmotet-2021/
Uppge namn, bryggplatsnummer.

Röstningsförfarande

Mer information mailas ut den 1 mars gällande årsmötet och röstningsförfarandet. Faktura på medlemsavgiften har skickats ut till alla medlemmar. För att få rösta måste medlemsavgiften vara betald innan röstningen som sker senast 14 mars.

Mötet kommer vara ett ”tyst möte” och enbart  en avrapportering och beslut utifrån tidigare röstningar.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Kallelse & dagordning

En kallelse med mötets dagordning har idag (9 februari 2021) skickats ut via mail till alla medlemmar. Denna kallelse hittar du givetvis i Dokumentarkivet – och på sidan Årsmöte 2021.

Störningar på elförsörjningen

För närvarande har vi driftstörningar på elförsörjningen. WMY kommer snarast att utöka elkapaciteten och under denna ombyggnad kan det bli driftstörningar/elavbrott.

Vi uppmanar alla medlemmar att minimera effektuttaget och bara använda det som är nödvändigt.

Styrelsen