Påminnelse – Arbetsdag 6 april + Extra föreningsmöte

Lördag den 6 april håller vi årets första arbetsdag. I samband med denna hålls ett extra föreningsmöte med anledning av stadgeändringar beslutade av årsmötet den 3 februari.

Kallelse till föreningsmötet kommer att skickas ut inom kort. Mer information om arbetsdagen med planerade arbeten/aktiviteter osv kommer att publiceras på hemsidan.

Ny starttid: 10.00 (samling vid klubbstugan)

OBS! Anmäl dig till arbetsdag via hemsidan

Anmälan till arbetsdagar skall i fortsättningen göras via hemsidan.

Fyll i formuläret Anmälan till arbetsdag den 6 april och ange ditt namn, båtplats och antal personer som kommer.

Är du nyfiken på vilka som anmält sig kan du se det på sidan Anmälda deltagare på arbetsdag 6 april. (Just nu är 48 personer anmälda)

En ny post i menyn “Medlemmar” visar “Anmälantill aktiviteter”. Där hittar du länkar till såväl anmälningsformulär som antal anmälda.