000002

formulär 2023

Vinterförvaring 23/24
  • Kontakt o båtuppgifter
  • Information o godkännande
Medlem i WMY
Du som inte är WMY-medlem med båtplats i marinan (betalande medlem) kommer att få ett sk vintermedlemsskap och därmed ett eget medlemsnr/kundnr. Detta medlemsnummer använder du vid bokning av datum för båtlyft (torrsättning/sjösättning) hos Marine Support.

Kontaktuppgifter

Båttyp

Båtuppgifter

Av och påmastning inkl förvaring
Vill du beställa vinterel?
Beställ vinterel om du vill använda el under vintern (dvs nov - mars). Avser el för frostvakt, fläkt, laddning av batterier samt arbeten ombord. Inte för att värma båten!

Märk din elkabel med ditt och båtens namn. Märkningen skall sitta på kabeln vid elskåpet.

Omärkta kablar och de som ej beställt vinterel kommer att kopplas bort ur elskåpen innan de låses för vintern (november - mars).

Har du kontrollerat att du fyllt i alla obligatoriska fält med korrekta uppgifter. Detta för att beräkna preliminärt pris..

Uppskattade priser